Enerex Projekt OÜ

 
 
 1. -kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine

 2. -omanikujärelevalve

 3. -tellija esindamine hangete läbiviimisel

 4. -energiamärgiste väljastamine

 5. -hoonete energiatõhususe ekspertiisid

 6. -hoonete energiaaudit ja termoülevaatus

 7. -ehituseelarvete koostamine

 


Meie registeeringud MTR registris:


EEK000937 - Ehitiste ekspertiiside tegemine

EEO002921 - Omanikujärelevalve

EEP002579 - Projekteerimine

EPE000808 - Ehitusprojektide ekspertiiside tegemine

EHM000204 - Energiamärgise väljastamine

EEJ003073 - Ehitusjuhtimine

 1. -korrektselt ja kompetentselt koostatud ehitusprojekt,

 2. -kvaliteetne ehitustöö ja kasutatud seadmed ning materjalid,

 3. -korralikult läbiviidud ehitusprotsess hanke läbiviimisest kuni ehitise valmimiseni,

 4. -kompetentse ja kogemustega spetsialisti nõuanded hoone kasutamisel.

Meie tegevusalad: